CALL

+007 548 58 5400 Hot Line Number

Location

1240 Park Avenue NYC, USA 256323

Time

7:30 AM - 7:30 PM Monday to Saturday

FENIXGALLERY

รวมผลงานภาพวาดในยุคสมัยต่างตั้งแต่มันโบราณจนถึงปัจจุบันในรูปแบบของแกลเลอรี่ที่สวยงามและทันสมัย เพื่อเป็นแห่งข้อมูลและให้ความรู้ในเรื่องของภาพวาดและสถานที่จัดแสดง

Ready To Work with Art

ผลงานจากภาพวาดระดับโลกที่เหล่าศิลปินชื่อก้องโลกหลายท่าน รวมผลงานทั้งหมดรวมไปถึงประวัติชีวิตของศิลปินกว่าจะมีเสียงจนถึงทุกวันนี้ความเป็นมาเป็นอย่างไรสามารถติดตามได้จากทางเว็บไซต์ตลอด จะมีการอัพเดทอยู่ตลอดเวลา สำหรับคนที่ชอบผลงานศิลปะของศิลปินที่ตัวเองชื่นชอบ