CALL

+007 548 58 5400 Hot Line Number

Location

1240 Park Avenue NYC, USA 256323

Time

7:30 AM - 7:30 PM Monday to Saturday

แนะนำเทคนิคภาพวาดลายเส้นกราฟฟิก

แนะนำเทคนิคภาพวาดลายเส้นกราฟฟิก
22 Apr

แนะนำเทคนิคภาพวาดลายเส้นกราฟฟิก

“เส้นกราฟฟิก” คืออะไร หลายคนคงคิดถึงการนั่งทำหน้าหน้าคอมกับโปรแกรมอย่าง Photoshop หรือ Illustrator จนทำให้เราลืมไปว่าเราโลกเรามี “ดินสอ” กับ “ปากกา” ซึ่งเป็นวิธีในการฝึกวาดภาพได้ดีที่สุด หากเราวาดภาพบนกระดาษได้ดี ก็สามารถทำงานกราฟฟิกบนคอมพิวเตอร์ได้ดีเช่นกัน บ่อยครั้งที่เครื่องมีในคอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้เทคนิคบางอย่างได้เท่าโลกจริง ทำให้นักวาดมืออาชีพหลายคนวาดใส่กระดาษแล้วจึงค่อยสแกนเข้าคอมพิวเตอร์อีกที

ส่วนการจะวาดอย่างไรให้ได้แบบเซียนจำเป็นจะต้องผ่านการฝึกฝนในระยะเวลาที่ยาวนานไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับความพยายามของแต่ละบุคคล มันไม่มีทางลัดที่ช่วยให้คุณไปได้เร็วกว่าการฝึกฝน ดังนั้นเราจึงจะเน้นถึงหลักการฝึกยังไงถึงทำให้เราสามารถจดจำแล้วก็นำมาใช้ได้จริง เพราะบางครั้งการฝึกโดยไม่มีแบบแผนก็ใช่ว่าจะได้อะไรขึ้นมา ไปดูกันว่าเราจะใช้วิธีไหนฝึกฝนฝีมือการวาดเส้นกราฟฟิกได้บ้าง

เตรียมตัวก่อนการฝึก

อันดับแรกก่อนที่เราจะเริ่มกันจะต้องเรียนรู้วิธีจับดินสอให้ถูกวิธีเสียก่อน นักวาดภาพที่มีชื่อเสียงแนะนำให้จับดินสอเหมือนกับใช้ถ่าน และใช้ด้านข้างของปลายดินเพื่อวาด ไม่ใช้ด้านแหลมสุดของดินสอ ซึ่งจะช่วยให้ดินสอคมขึ้นได้อีกต่อไป เมื่อวาดครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่ ยิ่งเป็นการแรงเงายิ่งต้องเอียงดินสอเพิ่มเพราะเราต้องลากไปมาอยู่ตลอดเวลา ถ้าเป็นการวาดเส้นที่มีความละเอียดจะต้องถือดินสอตั้งฉากกับเส้นที่วาด จะทำให้ได้เส้นที่คมและแคบ

ฝึกวาดภาพแบบกลับขั้ว (Positive/Negative)

1.ให้วาดภาพสิ่งของง่ายๆ มันเป็นอะไรก็ได้ที่วางอยู่รอบตัวคุณ ไม่ว่าจะเป็น แก้วกาแฟ กรรไกร เก้าอี้นวม

2.แทนที่จะพยายามวาดตัววัตถุเอง ให้เราวาดช่องว่างที่เปรียบเสมือนเงา (Negative) ด้านตรงข้ามกับวัตถุ ที่ล้อมรอบวัตถุอยู่ โดยเน้นการระบายสีพื้นที่มากกว่าลายเส้นของวัตถุ

3.จากนั้นให้วาดภาพวัตถุตามแบบที่เราได้ร่างเอาไว้ในขั้นตอนที่ 2 เราสามารถเพิ่มมิติเข้าไปข้างในได้ ด้วยการเพิ่มรายละเอียดโดยใช้ดินสอหรือถ่านเพื่อสร้างโทนที่แตกต่างกัน ค่อยๆไล่แต่ละระดับอย่างช้าๆ ให้วนซ้ำแต่ละครั้งเพื่อเพิ่มจำนวนโทนระหว่างขาวดำ

การศึกษาจากงานออกแบบไอคอน

การศึกษานี้รูปแบบนี้ช่วยพัฒนาทักษะในการวาดรูป ผ่านการสังเกตและทักษะในการแก้ไข ให้เลือกสัตว์หรือวัตถุทั่วไปเป็นแบบ เป้าหมายคือการวาดภาพที่เหมือนแบบแต่มีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป ลองวาดภาพในหลายๆเวอร์ชันที่แตกต่างกัน รวมถึงมีมุมมองที่ต่างกันแล้วนำมาเทียบดูว่าแบบไหนน่าสนใจกับเรามากที่สุด จากนั้นจึงฝึกวาดในลักษณะเดียวกัน